Latoflex pokretni

Sa ručnim podizanjem uzglavlja

Opis za pokretne sa ručnim podizanjem uzglavlja

Sa ručnim podizanjem uzglavlja i uznožja

Mogućnost ručnog podešavanja uzglavlja i/ ili uznožja

Sa motorom

Opis pokretnih sa motorom